کانون نرم افزار پارسیان

نرم افزار جامع رستوران،طراحی سفارشی بزبان انگلیسی،جهت و فروش به کشور انگلستان ( نسخه ۲۰۰۷)

  • نرم افزار جامع رستوران،طراحی سفارشی بزبان انگلیسی،جهت و فروش به کشور انگلستان ( نسخه 2007)