کانون نرم افزار پارسیان

گزارشات مدیریتی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۱۷ دی

گزارشات مدیریتی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

با اضافه شدن چند گزارش کار آمد ویژه مدیران مجموعه های ورزشی، باز هم کار آیی نرم افزار GMS افزایش یافت.این گزارشات متنوع در بر گیرنده اطلاعات مفیدی در مورد ثبت نام ها،تاریخ پایان و میزان استفاده اعضاء از مجموعه و… می باشد که بر میزان توانایی این نرم افزار جامع و قدرتمند افزوده است.لازم به توضیح است که مشتریان محترم میتوانند جهت استفاده از این امکانات با قسمت فروش تماس حاصل فرمایند.

یک دیدگاه ثبت کنید