کانون نرم افزار پارسیان

نسخه جدید GMS 1394/06/07

22 ژانویه

نسخه جدید GMS 1394/06/07

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی بروز رسانی شده و با امکانات جدیدتر و گزارشات متنوع تر در دسترس می باشد. مشتریان محترمی که از این نرم افزار استفاده میکنند میتوانند جهت بروز رسانی با قسمت فروش (22365531-22378964)تماس حاصل فرمایند.

یک دیدگاه ثبت کنید