کانون نرم افزار پارسیان

نرم افزارها ( فارسی زبان )

نرم افزار کنترل و مدیریت باشگاه ورزشی GMS ( ورژن جدید 1398)
نرم افزارکنترل و مدیریت مجموعه ورزشی BODY ( ورژن قدیمی 1381 )
نرم افزار حسابداری ، انبار ، فروشگاهی
نرم افزار مدیریت مشتریان و فروش – CRM
نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار جامع پارکینگ عمومی
نرم افزار جامع کنترل اموال
نرم افزار جامع کنترل و مدیریت باشگاه بیلیارد